۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شهداء شهرستان

ردیف نام ونام خانوادگی شهید نام پدر تاريخ شهادت محل شهادت نام عمليات محل دفن
۱ سید علمدار علمداری اسدالله ۱۳/۴/۶۰ جم درگيري با اشرار جم
۲ علی اوستاخ باقر ۱۴/۴/۶۰ جم درگيري با اشرار جم
۳ حسین نیرومند شنبه ۱۴/۴/۶۰ آبادان تك دشمن جم
۴ سیدموسی نیک بین عباس ۳/۶/۶۰ جم درگيري با اشرار جم
۵ حسین رهبر محمد ۱/۸/۶۰ گيلان غرب پدافند جم
۶ علی برقی احمد ۹/۹/۶۰ بستان تك دشمن جم
۷ اسدالله رفیعی پور علی ۲۳/۴/۶۱ شلمچه رمضان جم
۸ حسین بان محمد ۲۳/۴/۶۱ شلمچه رمضان جم
۹ محمد علی دانیال عباس ۱۸/۸/۶۱ عين خوش محرم جم
۱۰ حسین طاهری محمد ۲۲/۸/۶۱ عين خوش محرم جم
۱۱ عبدالحسن منوچهری چنگیز ۳/۲/۶۲ زبيدات پدافند جم
۱۲ سیدعباس آذریار علی ۱۲/۳/۶۲ سومار پدافند جم
۱۳ محمود جعفری حسین ۲۵/۶/۶۲ زبيدات پدافند جم
۱۴ احمد جوهری غلام ۱۲/۱۲/۶۲ طلائيه خيبر چاهه
۱۵ محمد فکری احمد ۱۳/۲/۶۳ جبهه جنوب پدافند جم
۱۶ سیدمحمد موسوی علی ۱۶/۴/۶۳ محورتكاب پدافند جم
۱۷ امیر فیروزی محمد ۱۶/۸/۶۳ مهاباد پاكسازي جم
۱۸ جمعه لطفی نصرالله ۲۱/۴/۶۴ جاده سقز-ديواندره پدافند باريكان
۱۹ محمد وصالی فتح الله ۲۶/۶/۶۴ آبادان پدافند طاقو
۲۰ حسین فتحی علی ۲۵/۸/۶۴ بانه پدافند جم
۲۱ عباس صادقی حیدر ۳۰/۱۱/۶۴ فاو والفجر۸ شهرخاص
۲۲ محمدجواد اجرایی محمد تقی ۲۱/۱۰/۶۶ شلمچه كربلاي ۵ جم
۲۳ حسین خرگی عباس ۴/۱۰/۶۵ آبادان كربلاي۴ جم
۲۴ سید جمال حسین زاده سید ضیاء ۴/۱۰/۶۵ شلمچه كربلاي ۴ جم
۲۵ محمدشفیع  شفیعی محمدحسن ۴/۱۰/۶۵ جزيره ام الرصاص كربلاي۴ جم
۲۶ علی جعفری فر جعفر ۴/۱۰/۶۵ جزيره ام الرصاص كربلاي۴ جم
۲۷ حسن پیمان محمود ۲۱/۱۰/۶۵ شلمچه كربلاي ۵ جم
۲۸ حسن نیک خواه احمد ۱۴/۱/۶۶ فاو كربلاي۸ جم
۲۹ محمد حمیدی حمزه ۳/۴/۶۶ ماهوت نصر۴ جم
۳۰ غلام داغداری عبدالله ۱۳/۱۰/۶۶ ميمك پدافند جم
۳۱ محمد اخلاقی حسین ۴/۴/۶۷ جزيره مجنون بيت المقدس۷ شهرخاص
۳۲ اسد آهنجان حاجی ۴/۴/۶۷ جزيره مجنون بيت المقدس۷ جم
۳۳ اسدالله پاپژحمیدی اسماعیل ۴/۴/۶۷ شلمچه بيت المقدس۷
۳۴ غلامرضا حاتمی خاتم ۴/۴/۶۷ جزيره مجنون بيت المقدس۷ جم
۳۵ علی صفری غلام ۴/۴/۶۷ جزيره مجنون بيت المقدس۷ جم
۳۶ علی بهامین قاسم ۱۰/۲/۷۰ سردشت جم
۳۷ سید محمد موسوی زاده محمد ۲۳/۲/۷۸ جاده اهرم دوراهك
۳۸ حسین صافی محمدحسین ۸/۹/۶۰ بستان طريق القدس ريز
۳۹ گرگعلی ثابت خو علی ۸/۹/۶۰ بستان طريق القدس ريز
۴۰ محمد لر وفادار ۹/۹/۶۰ بستان طريق القدس ريز
۴۱ محمدعلی امینی عباس ۹/۹/۶۰ بستان طريق القدس ريز
۴۲ حسین دوقیاسی احمد ۲۸/۹/۶۰ بوكان مطلع الفجر ريز
۴۳ علی محسنی احمد ۷/۱۲/۶۰ خرمشهر پدافند ريز
۴۴ احمد احمدی علی ۱۳/۴/۶۱ خرمشهر رمضان ريز
۴۵ حسین دژگاهی لکفه علی ۱۳/۴/۶۱ خرمشهر رمضان ريز
۴۶ محمد ریزی علی ۲۷/۴/۶۱ شلمچه رمضان ريز
۴۷ محمد رستمی رجب ۲/۵/۶۱ كوشك رمضان ريز
۴۸ احمد عارفی مظفر ۱۸/۵/۶۱ كوشك رمضان ريز
۴۹ محمد بیابانی غلام ۲۲/۸/۶۲ زبيدات پدافند تشان – ريز
۵۰ احمد ریزی حاجی ۱۶/۱۲/۶۳ شلمچه بدر ريز
۵۱ سردارعلی قنبری میرزا ۲۱/۱۱/۶۴ اروندرود والفجر۸ ريز
۵۲ عباس روایی بابایی ۱۷/۱/۶۵ فاو والفجر۸ ريز
۵۳ حیدر رستمپور رستم ۲۹/۱۰/۶۵ شلمچه كربلاي ۵ ريز
۵۴ حسین شهابی محمد ۱۹/۱۰/۶۵ شلمچه كربلاي ۵ ريز
۵۵ عبدالله رستمی خواه حسن ۱/۵/۶۷ جاده شهيد صفوي پاكسازي ريز
۵۶ مسلم یمینی عبدالله ۱/۵/۶۷ جاده شهيد صفوي پاكسازي ريز
۵۷ عباس بهرامی علی ۴/۴/۶۷ جزيره مجنون تك دشمن ريز
۵۸ سردار محمد علی حمزوی حمزه ۲۷/۶/۶۰ دهلاويه شهيدمدني ريز
۵۹ حسن شهابی محمد ۱۰/۲/۶۱ فكه فتح المبين ريز
۶۰ سيداكبر احمدي سيدحسين ۶/۹/۸۵ تهران ريز
۶۱ سرداراسدالله بهادري علي ۱۲/۵/۶۵ اسكله الاميه كربلاي۳ گندم زار
۶۲ حيدر قاسم پور علي ۱۳/۵/۶۲ آبادان پدافند جم
۶۳ حسين بهشتي منفرد علي ۵/۷/۶۰ آبادان ثامن الائمه ريز
۶۴ اكبر آبستان احمد ۲۱/۱۰/۶۵ فاو پدافند دارالميزان
۶۵ غلامحسين آذربيگ كوهيار ۲۱/۱۰/۶۵ شلمچه كربلاي۵ آبگرمك
۶۶ عباس آذريار غلام ۲۸/۱۱/۶۴ اسكله الاميه والفجر۸ جاويدالاثر
۶۷ حسين خاتمي خاتم ۱۵/۱۰/۸۵ كاظمين عراق جم

question