۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شهرداران

عكس

نام و نام خانوادگی سمت تاریخ شروع حکم تاریخ پایان حکم
بهرام امیرزاده شهردار ۱۳۷۵/۰۶/۰۱ ۱۳۷۹/۰۷/۰۲
محمد تقی انصاریان سرپرست ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ ۱۳۷۹/۱۲/۱۳
نامدار درویشی شهردار ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ ۱۳۸۲/۰۷/۱۹
علی نیک خواه سرپرست ۱۳۸۲/۰۷/۲۰ ۱۳۸۲/۰۸/۱۶
سید علی محمدی شهردار ۱۳۸۲/۰۸/۱۷ ۱۳۸۳/۰۶/۲۱
علی نیکخواه سرپرست ۱۳۸۳/۰۶/۲۲ ۱۳۸۳/۰۹/۲۱
عزیزالله خورشیدی شهردار ۱۳۸۳/۰۹/۲۲ ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
علی نیکخواه سرپرست ۱۳۸۶/۰۴/۰۲ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
رحیم جمالی شهردار ۱۳۸۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
سید احمد علمداری سرپرست ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳
سید احمد علمداری شهردار ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
علی نیکخواه سرپرست
صدراله حيدري شهردار

question