۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

رئیس شورای شهر جم خبرداد: بحران مدیریت داریم نه بحران آب و برق/ آینده پروژه آبرسانی جم مبهم است/ وزارت نیرو به تعهداتش در قبال مردم عمل نمی کند/ کاهش ساعات اداری، راندمان کار را کاهش داده است/ پتروشیمی ها کمک نمی کنند!

رئیس شورای شهر جم خبرداد: بحران مدیریت داریم نه بحران آب و برق/ آینده پروژه آبرسانی جم مبهم است/ وزارت نیرو به تعهداتش در قبال مردم عمل نمی کند/ کاهش ساعات اداری، راندمان کار را کاهش داده است/ پتروشیمی ها کمک نمی کنند!

رئیس شورای شهر جم خبرداد: بحران مدیریت داریم نه بحران آب و برق/ آینده پروژه آبرسانی جم مبهم است/ وزارت نیرو به تعهداتش در قبال مردم عمل نمی کند/ کاهش ساعات اداری، راندمان کار را کاهش داده است/ پتروشیمی ها کمک نمی کنند! مقرر شده بود تا آبان ماه ۹۶ آب سیراف به جم برسد […]


question