۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

تماس با ما

لطفاً برای تماس با ما، به نکات زیر توجه فرمایید:

مركز تلفن شهرداري جم:   ۰۷۷۳۷۶۲۲۱۹۶

دفترشهردار ۱۰۱ دبیرخانه ۱۰۴
امور مالی ۱۱۰ اصناف ۱۰۵
شهردار ۱۰۲ خدمات شهری ۱۰۶
نگهبانی شهرداری ۱۱۲ فنی ۱۰۷
امور حقوقی ۱۱۳ فضای سبز ۱۰۸
 شهرسازی ۱۱۴  فنی ۱۰۹
امور اداری ۱۱۵ پارک موتوری ۱۱۱
معاونت ۱۱۶ کارپردازی ۱۲۳
 حراست ۱۱۷ شورای شهر ۷۷۳۷۶۲۲۸۱۸
پارک موتوری ۱۱۸ آتش نشانی ۷۷۳۷۶۲۲۱۷۱
درآمد ۱۲۰ فکس شهرداری ۷۷۳۷۶۲۲۲۹۶
املاك ۱۱۹ حقوقي ۱۲۴
روابط عمومي ۱۲۲


question