۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : شهر جم

شهدای شهرستان

شهدای شهرستان

ای شهیــدان ، عشــق مـدیون شمــاست***هرچه مـا داریم از خون شماست*** ای شــقایــق هـــا و ای آلالــــه هــــا***دیدگانم دشت مفتون شـماست